Jouw gegevens

Multifunctioneel centrum de Bolder verbindt zich ertoe de privacy van alle bezoekers van de website www.bolder.nl te waarborgen. Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt, worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en worden nooit verkocht (of buiten de reguliere dienstverlening verstrekt) aan derden.

Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Multifunctioneel centrum de Bolder voldoet aan de eisen van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde personen en zullen alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. Wij zullen jouw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe directe aanleiding is en het ook in jouw eigen – gekozen – belang is. In dit geval zullen wij dit expliciet vermelden. Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou (passief of actief) verstrekte gegevens.

Gegevens opvragen of verwijderen

Je heb altijd de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens op te vragen, in te zien en indien nodig te corrigeren.

Vragen en klachten

Vragen of klachten over deze Privacy Verklaring, kun je mailen naar info@bolder.nl. Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionele instellingen

Tijdens jouw bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door jouw browser worden ondersteund. Deze cookies zijn vereist voor een goede werking van de website, maar worden niet gebruikt voor bezoekersanalyse.

Statistieken

Om meer inzicht te krijgen in het bezoekersgedrag op onze website, slaan wij bezoekstatistieken op. Op deze manier proberen we onze website steeds beter te maken. Deze gegevens zijn volledig geanonimiseerd en dus puur functioneel. Daarom hoeven we hier geen toestemming voor te vragen, maar we informeren jou er graag over.

Email

Wanneer je ons via het contactformulier een vraag stelt of gegevens verstrekt via het formulier op de zaalverhuur pagina, zal deze terechtkomen in onze mailbox info@bolder.nl. Daarnaast wordt de data van een verhuur aanvraag weggeschreven in een database. Wij zullen ons best doen jouw vraag zo snel en zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Uiteraard zullen wij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken anders dan waarvoor deze gegevens worden verstrekt.

Social media

Op onze website staan social sharing buttons. Hiermee kun je onze content direct op jouw eigen social media kanaal delen. Indien je reacties plaatst op Twitter of Facebook bijdragen geplaatst via onze accounts, kunnen deze op deze website worden gepubliceerd onder vermelding van jouw account naam op respectievelijk genoemde sociale kanalen.

Wanneer je gebruik maakt van deze social media buttons, is dit op eigen verantwoordelijkheid. We verwijzen jou hiervoor naar het privacy statement van het desbetreffende social media platform.

Links

Deze website bevat mogelijk links naar externe websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang door die partijen met jouw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement van de site die je bezoekt.

Wijzigingen

Multifunctioneel centrum de Bolder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy statement. Wij adviseren jou om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.